Hide menu

BibTeX Entry: Simulering och implementering av ett elektriskt motorsystem f{\"o}r minimering av hastighetvariationer@mastersthesis{JonssonOman:2018,
  author	= {Oskar Jonsson and Andreas {\"O}hman},
  title		= {Simulering och implementering av ett elektriskt motorsystem f{\"o}r minimering av hastighetvariationer},
  year		= {2018},
  number	= {LiTH-ISY-EX-ET-{}-18/0479-{}-SE},
  school	= {Link{\"o}ping University, SE-581~83 Link{\"o}ping},
}Page responsible: webmaster
Last updated: 2021-11-10