Göm meny

AbstractEn studie om autonoma flygplan och deras avioniksystem


Examensarbetet har utförts på Saab AB i Linköping. Syftet är att göra en sammanställning av hur marknaden ser ut idag och utreda vilka delsystem som bör ingå i en autonom farkost, främst då i ett militärt attackflygplan. Ett sätt att sänka kostnaderna kan vara att använda kommersiella komponenter istället för specialtillverkade. Anledningen till att detta ej har skett tidigare är krav på prestanda, spårbarhet och kvalité. Utvecklingen inom den kommersiella elektronikindustrin har gjort att kommersiella komponenters prestanda har förbättrats. Vid framtagningen av ett nytt avioniksystem bör en användning av kommersiella komponenter övervägas. I dagens avioniksystem används separata apparater till varje delsystem. I en UAV borde detta system frångås, av kostnads- och prestandamässiga skäl. Med dagens högprestandaprocessorer kan flera delsystem använda samma processor. Vinsten skulle kunna bli lägre vikt, lägre kostnader och i vissa fall högre prestanda. De olika delsystemen kan då kommunicera inom samma processor istället för via en databuss

Per Hedberg

1998

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10