Göm meny

TMEI01 Elkraftteknik, 6hp - VT1 2019

Tenta 210608

tenta 210608

Översikt

Kursen avser att ge allmänna kunskaper om elkraftteknik samt konstruktion och användning av förekommande elkraftteknisk utrustning.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • utföra beräkningar på symmetriska och osymmetriska trefassystem
 • utföra beräkningar på trefas krafttransformatorn
 • förstå principfunktionen och utföra beräkningar på olika elmaskiner
 • göra beräkningar på faskompensering av induktiva laster med kondensatorer vid Y-och D-koppling
 • göra beräkningar i kraftelektronik med tyristorer och dioder och olika regulatorer

Senast uppdaterat

Här kommer information om vad som uppdaterats på sidan att läggas till när något har tillkommit eller förändrats.

Gamla tentor

tenta 190611 Lösningar
tenta 200327 Lösningar
tenta 200609 Lösningar
tenta 200821

Extramaterial

Kontaktinformation

 • Examinator och kursansvarig: Christofer Sundström, (christofer.sundstrom@liu.se eller telefon 281315)
 • Föreläsare: Christofer Sundström
 • Lektionsassistenter: Pavel Anistratov (pavel.anistratov@liu.se) och Jan Åslund (jan.aslund@liu.se)
 • Laborationsassistenter: Pavel Anistratov (pavel.anistratov@liu.se), Kristoffer Ekberg (kristoffer.ekberg@liu.se), och Sergii Voronov (sergii.voronov@liu.se@liu.se)
 • Studierektor: Johan Löfberg

Kursinfo, organisation, upplägg mm

Kursen innehåller 9 föreläsningar, 9 lektioner och 3 laborationer. Vid föreläsningarna sker genomgångar av teorier och tillämpningar samt övningsexempel medan lektionerna ägnas mestadels åt egen räkning av övningsexempel. Laborationerna syftar till att praktiskt belysa det som behandlats på föreläsningarna och kan komma att tas upp på tentamen.
 • Schema
 • Kursplan
 • Kurslitteratur: Elkraftteknik av Franzén-Lundgren, Studentlitteratur
  (finns att köpa från Bokakademin i Kårallen)

Föreläsningar

Nedan finns föreläsningsplaneringen samt OH-materialet som visats under föreläsningarna.
Föreläsning Sidhänvisning Föreläsningens innehåll. OH
Fö1: Trefassystemet Sid 13-32 Repetition Växelströmslära. Huvudspänning och fasspänning, Visardiagram och Komplex representation, Y- och D-koppling. Symmetrisk och Osymmetrisk belastning. Uppgift 1.22a-c OH
Fö2: Trefas effektberäkningar Sid 32-47,151-160 Aktiv Reaktiv och Skenbar Effekt, Effektfaktor, Faskompensering, Mätning av Effekt. Uppgift 1.7, 1.22d och 5.8 OH
Fö3: Enfastransformatorn Sid 49-71,
Laboration 1
Primär och Sekundärsida, Omsätting, Spänningsfall, Belastningsgrad, Förluster och Verkningsgrad, Full och Spartransformatorn OH
Fö4: Trefastransformatorn och Likströmsmaskinen Sid 71-89, Laboration 1
Sid 91-115
Kopplingsarter för trefastransformatorn, Uppgift 2.14. Shunt, Serie och Kompoundkopplad likströmsmaskin, Uppbyggnad, funktionsbeskrivning. Startström och startpådrag, uppgift 3.1 OH (från 2019),
Animeringar 1, Animeringar 2
Fö5: Likströmsmaskinen Sid 91-115, Laboration 2 Elektriska och mekaniska samband. Varvtalsreglering. Tillförd och avgiven effekt (verkningsgrad). Förluster. Uppgift 3.9, 3.12 och 3.20 OH
Fö6: Asynkronmaskinen, introduktion Sid 117-150, Laboration 2 Uppbyggnad och arbetssätt. Förluster och verkningsgrad. Uppgift 4.18 OH
Animeringar 1, Roterande fält
Fö7: Asynkronmaskinen, driftekvationer och starttid Sid 117-150
Sid 231-236
Laboration 2
Momentkurva, reglering av varvtal. Exempel 4.2
Starttid för asynkronmotorn, exempel 10.2.
OH , starttid , Lösning 10.2
Fö8: Kraftelektronik, lik- och växelriktning Sid 207-229,
Sid 134-136, Laboration 3
Likriktare (styrda och ostyrda) för såväl enfas som trefas. Komponenter (diod, tyristor, triac m.m.) som används för ändamålet. Växelriktare.
OH
Fö9: Kraftöverföring och Personfaran Sid 181-190, Sid 241-252 (överkurs) Egenskaper hos ledare, ledningslängdens inverkan på egenskaper, spänningsfall. Skydd mot farlig spänning, Nolledare och Jordledare, Jordfelsbrytare. Skadeverkningar på människokroppen. OH

Lektioner

Här finns rekommenderade lektionsuppgifter för respektive lektion samt i undantagsfall lösningar till vissa lektionsuppgifter.
Lektion Lektionsuppgifter Hemuppgifter Publicerade lösningar
Le1: Trefas växelspänning 1.1, 1.4, 1.6 1.3, 1.20 1.4
Le2: Trefas effekt 1.2, 1.5, 1.13,5.4 1.12,1.16,5.6
Le3: Transformatorn 2.2, 2.6, 2.11 2.5, 2.12
Förberedelser Lab 1
Le4: Likströmsmaskin, kopplingar 3.3, 3.6, 3.10 3.4, 3.5, 3.21
Le5: Likströmsmaskin, driftsekvationer 3.7, 3.8, 3.16 3.11, 3.13, 3.15
Förberedelser Lab 2
Le6: Asynkronmaskin, verkningsgrad 4.1, 4.4, 4.5, 4.16 4.8, 4.15
Le7: Asynkronmaskin, momentekvationer 4.9, 4.11, 4.13, 10.1 4.2, 4.3, 4.12
Förberedelser Lab 2
Le8: Lik och Växelriktning 9.2, 9.7, 9.8 9.1, 9.3
Förberedelser Lab 3
Le9: Kraftöverföring + Personfaran 7.1, 7.2, 7.4 7.3, 11.1 (extra)

Laborationer

Anmälan till laborationer sker på labblistor som dels tas med på någon av de första föreläsningarna och därefter finns uppsatta på ISY's anslagstavla i labbkorridoren. Den aktuella laborationssalen heter Thyristorn och ligger i hus B, korridor C mellan ingång 25 och 27. Förberedelseuppgifter som finns i laborationshandledningarna skall vara väl utförda innan laborationstillfället vilket kontrolleras av assistent vid laborationstillfället.

Tentamen

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som består av 5 stycken uppgifter ā 12 poäng. Vid tentamenskonstruktionen så är målsättningen att blanda moment av enklare och svårare karaktär i de olika uppgifterna. Det behöver alltså inte vara så att sista uppgiften är svårare än övriga. Tillåtna hjälpmedel på tentamen är TeFyMa, Beta Mathematics Handbook, Physics Handbook, formelblad (finns bifogat tentamen), miniräknare, gradskiva, linjal. Totalpoäng på tentan är 60 poäng. Betygsgränser: 3 - 27p, 4 - 39p, 5 - 49p

Informationsansvarig: Christofer Sundstrom
Senast uppdaterad: 2021-06-08