Göm meny

AbstractEn longitudinell förarmodell


I dagens fordonsutvecklingar används datorsimuleringar i stor utsträckning. En fordonsförares betende kan inte beskrivas fysikaliskt. Därför blir förarens agerande svårt att simulera. I stället används förenklade förarmodeller som endast efterliknar en verklig förare. I denna rapport presenteras tillsammans med en motor och fordonsmodell en förarmodell, som är tänkt att agera likt en mänsklig förare. Modellen är utvecklad i Matlab-Simulink och innehåller tre olika förartyper med olika körstil som genomgått simuleringar vars resultat presenteras i rapporten. When developing vehicles of today, the use of computer simulations is wide spread. A driver driving a vehicle can not be described physically and is therefore difficult to simulate. Instead simple driver models that resembles a real driver are used. In this thesis a driver model and a simple motor and vehicle model that is supposed to act more human like are presented. The model is developed in Matlab-Simulink and contains three different driver types with different driving tehniques. These types have been run through simulations and the result is presented in the thesis.

Viktor Pahv

2001

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10