Hide menu

Doktorandstudiecirkel i Sannolikhetsteori, ? hp
Fordonssystem, VT2011

Kursen kommer att bedrivas i studiecirkelform och innehållet kommer att uppdateras kontinuerligt. Kursens omfattning av innehåll och antal poäng kan därför påverkas av kursdeltagarnas intresse och val av fördjupning.

Litteratur

(1) G. Casella och R. Berger, Statistical Inference, 2nd International Edition, Brooks Cole, ISBN 9780495391876.
(2) F. V. Jensen och T. D. Nielsen, Bayesian Networks and Decision Graphs, Springer Verlag, 2nd edition, 2007. [kapitel 1-3]
(3) S. Russell and P. Norvig, Artificial Intelligence - A modern approach, Second edition, Prentice Hall 2003 [Kapitel 14].
(4) Brian Ricks and Ole Mengshoel, Diagnosing Intermittent and Persistent Faults using Static Bayesian Networks, DX 2011, Portland.

Övningsuppgifter

(1) Övningsuppgifter till delen om Bayes-nät.

Länkar

[1] Basic Random Variables Concepts - Alternativ beskrivning av Borel fält.

Mjukvara

  • Genie - Windows-baserad mjukvara med GUI. Går att köra på linuxdatorer via Wine
  • Bayes Net Toolbox for Matlab - Matlab-baserad mjukvara som fungerar på alla platformar. Kompetent och relativt enkel att använda men saknar GUI. Ett litet exempel [bntintro.m] kan hjälpa dig komma igång. Exemplet förutsätter att du har packat upp FullBNT-1.0.7.zip i biblioteket som bntintro.m körs ifrån. Introduktionen på 'How to use the toolbox' är också nyttig.

Schema

Tid Teori Övrigt
26/1 kl. 10-12 Kap. 1 - 3 i (1), Övergripande -
9/2 kl. 10-12 - Övningar 1:40, 45, 48; 2:13,15
3/3 kl. 13-15 - Övningar 2:19,37; 3:9,31
10/3 kl. 13-15 Kap. 4.1 - 4.3 i (1) Fundera kring Leibnitz rule och pdf:er.
17/3 kl. 13-15 Kap. 4.4 - 4.7 i (1) -
23/3 kl. 10-12 - Övningar 4:12, 20, 26, 47
30/3 kl. 10-12 Kap. 5.1 - 5.4 -
13/4 kl. 10-12 Kap. 5.5 - 5.6 -
20/4 kl. 13-15 - Övningar 5:3, 12, 24, 30, 31
27/4 kl. 10-12 - Övningar 5:32, 52, 53, 62, 67
4/5 kl. 10-12 Kap. 6 -
11/5 kl. 10-12 Forts. Kap. 6 -
- Kapitel 7.1 - 7.2 -
16/6 kl. 14-17 Kapitel 7.3 Övningar 6: 9, 12 14, 23, 27
21/6 kl. 13-17 - Övningar 6: 23, 27, 7: 2, 12, 22, 30, 38, 47
29/6 kl. 15-17 - Resten av övningarna 7: 2, 12, 22, 30, 38, 47
24/8 kl. 10-12 Kapitel 8 t.o.m. s. 388 -
15/9 kl. 10-12 Kapitel 8 resten -
12/10 kl. 13-15 - Övningar 8: 1, 7, 11, 13, 16, 22
26/10 kl. 10-12 - Övningar 8: 31, 38, (44), 49, 51, (54)
4/11 kl. 13-15 Bayesian Networks -
10/11 kl. 13-15 Bayesian Networks -
15/11 kl. 13-15 Russel Norvig, Probabilistic Reasoning -
1/12 kl. 8-10 - Övningar
8/12 kl. 10-12 Diskussion kring (4) -

Examination

Aktivt deltagande i diskussioner samt redovisning av uppgifter.

Antal poäng

12 hp (2 hp för BN)

Page responsible: Daniel Eriksson
Last updated: 2011-12-08