Hide menu

AbstractSimulering och implementering av ett elektriskt motorsystem för minimering av hastighetvariationer


Syftet med examensarbetet är att utse en lämplig ersättare för en motor i en av Saab Dynamics produkter. Den tidigare motorn är en synkronmotor av typen hysteresmotor och nu söks en billigare lösning med liknande prestanda. Applikationen kräver att motorn från stillastående ska kunna accelereras till 600 varv per minut på maximalt 0,5 sekunder. Efter 0,5 sekunder ska medelhastigheten per varv maximalt avvika med 0,2 promille. I utveckling av en ny lösning ingår val av motortyp, styrelektronik och givare samt design av regleralgoritmer. I rapporten beskrivs ett antal motorer som kan vara lämpliga ersättare till den tidigare motorn samt deras styrkor och svagheter. Sedan följer en undersökning och implementation av en av de lämpliga kandidaterna, en borstlös likströmsmotor. Val av givare och styrteknik för den motortypen beskrivs och motorns lämplighet undersöks i en modell skapad i Mathworks Simulinkmiljö där ett reglersystem implementeras. Simuleringar visa att den valda motorn är lämplig för en praktisk implementation. Slutligen beskrivs konstruktionen av en testuppställning som innefattar motor, givare och styrteknik implementerad i en processor som ställer ut strömmen till motorn för att uppnå önskad hastighet. Uppställningen uppfyller kravet i testkörningar och i den bästa körningen är hastighetsvariationerna 7,4 gånger mindre än det specificerade kravet.

Oskar Jonsson and Andreas Öhman

2018

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Page responsible: webmaster
Last updated: 2021-11-10